RELATIETHERAPIE

Relaties zijn voor niemand gemakkelijk. En zeker niet nu de kwaliteit van relaties steeds meer eisen opgelegd krijgt. Daardoor kan je soms het gevoel krijgen als het niet goed gaat, dat je aan het falen bent! Terwijl misverstanden, spanningen en ruzies net essentieel om te kunnen groeien en leren van elkaar. Iedere keer dat het lukt een crisis teboven te komen, wordt jullie relatie dieper en jullie verstandhouding sterker. Dat proces is echter niet altijd even gemakkelijk!

Je zou je partner soms willen veranderen, maar daar krijg je dan een tegenreactie op. In de verschillende fasen van een relatie duiken problemen op, vaak volgens hetzelfde patroon. De ene neemt afstand en dat kwetst de andere, die dan weer reageert om zichzelf te beschermen, waardoor de andere persoon nog meer afstand neemt… Een vicieuze cirkel is snel in gang gezet en vaak moeilijk te stoppen binnen het koppel zelf – toegeven wordt vaak geassocieerd met zwakte en daarom zal geen van beide geneigd zijn het te doen.

Je bent samen verantwoordelijk en van elkaar afhankelijk voor de kwaliteit van je relatie. De ‘happy family’ is niet iets dat er al dan niet is, het is iets waar je bepaalde vaardigheden en zienswijzen bij nodig hebt. Basisvertrouwen in jezelf en de ander bijvoorbeeld, de mogelijkheden om moeilijke onderwerpen te bespreken, een gerichtheid op samenwerking,  frustraties van buitenaf niet op elkaar afreageren, jezelf blijven en toch samen zijn… Geen enkel koppel kan al deze dingen uit zichzelf perfect. Sommige koppels leren het uit zichzelf, anderen leren het nooit en gaan onnodig uit elkaar. Er is nog een oplossing!

Waarom relatietherapie ook jouw relatie beter kan maken

Relatietherapie is een unieke groeikans voor jullie relatie: een relatiedeskundige wordt jullie partner bij het managen van jullie relatie. Het is dus niet het koppel dat bij de therapeut komt, maar de relatie! Met z’n drieën (of met twee, als een van de partners niet mee komt) bekijken we de patronen binnen de relatie en hoe we daar iets aan kunnen doen. Hoe praat je met elkaar? Hoe gaan jullie om met conflicten?

Relatietherapie heeft een sterke preventieve waarde. Om patronen in beeld te brengen, dingen uit te spreken en constructief aan de slag te gaan met diepgaande spanningen. Wanneer een van de partners kampt met een oud zeer dat nog niet verwerkt is en dat hij of zij op de ander projecteert zonder het zelf te weten. Of wanneer de partners bepaalde praktische vaardigheden (bv. luisteren) nog niet aangeleerd hebben. Het is geen toeval dat jullie elkaar gekozen hebben; daarom is het belangrijk voor je eigen groei om elkaar te leren te aanvaarden zoals jullie zijn, en de focus te leggen op het doen werken van de relatie uitgaande van wat er tussen jullie is. Anders kom je later toch weer in dezelfde situatie terecht!

Velen denken dat relatietherapie sowieso het einde van je relatie betekent.
Van zodra je stopt met op het probleem gericht te zijn en open staat voor oplossingen, is er veel nog mogelijk.

Relatietherapie doe je best niet wanneer jullie al op het punt staan uit elkaar te gaan. Vaak zijn de spanningen al zo ten top gedreven dat het moeilijker is voor de therapeut om nog gemeenschappelijke gronden te vinden of geschikte oplossingen aan te reiken.


 
.
.
 


Uitgangspunten van relatietherapie

Relatietherapeute Patricia van Lingen vertrekt van een aantal standpunten, die het mogelijk maken je huwelijk op een andere manier te bekijken en aan te pakken:

De dingen zijn zoals ze zijn;
Je moet niks doen, je kan er wel voor kiezen om op een andere manier (samen) te zijn;
Geen enkele partner is schuldig of moet veranderen – het is de relatie waaraan gewerkt wordt;
Hevige emoties zijn signalen, mogelijkheden voor verandering;
Iedere relatie heeft cycli die mensen steeds verder van elkaar afdrijven, die kunnen ontwapend worden door inzicht in elkaar, de dynamiek van de relatie en het aanleren van bepaalde praktische vaardigheden.

Hoe verloopt relatietherapie?

Relatietherapie begint met een intakegesprek waarbij (liefst) beide partners aanwezig zijn. Daarna volgt ook een apart gesprek met elke partner afzonderlijk. Vervolgens komt er een feedbacksessie waarbij de gesprekken worden besproken. De relatietherapeute stelt een behandelingsplan voor, dat door de partners wordt besproken, aangepast en goedgekeurd.

Dit houdt in dat er nog een aantal sessies volgen, waarbij beide partners afzonderlijk en/of samen in therapie komen. Gebruik makende van NLP, Lichaamswerk, Transactionele Analyse, voice dialoque, Bio-energetica, Gestalt, Familieopstellingen en dergelijke meer maakt de relatietherapeut inzicht en verandering mogelijk. 
.
.
 
WIL JIJ RELATIETHERAPIE?

Willen jij en je partner, zus of een andere persoon aan jullie relatie werken en samen een traject doorlopen?

Lees meer of maak vandaag nog een afspraak en neem hiervoor contact met ons op – je relatie kan er alleen beter van worden!
 
.
.
 
 
 
SCHOOL VOOR RELATIES

 0475 786 470
 info@schoolvoorrelaties.be
 facebook
School voor Relaties is het geesteskind van Patricia Van Lingen
© School Voor Relaties | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring | WebDevelopment Novatrix